Medical Officer (Ayurveda) Association, Gujarat State

Redg. No. A.D.R. 1086/6605/Chha, Dt. 05/12/1986

Main Body

Pranav Trivedi

Vd. Pranav K. Trivedi
President
Junagadh

Vipulbhai Vyas 1

Vd. Vipul S. Vyas
Secretory
Bhavnagar

Samantbhai Dahima

Vd. Samant N. Dahima
Vice President
Vadodara

Amitbhai Patel

Vd. Amit S. Patel
Vice President
Ahmedabad

Pranavbhai Dalwadi

Vd. Pranav S. Dalwadi
Treasurer
Ahmedabad

Pravinbhai 2

Vd. Pravin P. Parmar
Union Secretary
Surendranagar

JR Jadejasir

Vd. Vijaysinh R. Jadeja
Joint Secretary
Gandhinagar

Santosh Patel

Vd. Santosh N. Patel 
Joint Secretary
Mahesana

Mihir Vaja

Vd. Mihir K. Vaja 
President (Website)
Gandhinagar

Kaminiben Vyas

Vd. Kamini D. Vyas
Joint Union Secretary
Gandhinagar

Mayur 2

Vd. Mayur J. Mashru 
Joint Treasurer
Vadodara

1112
Amlycure
aciraj-tablet 400 x 250
Ydik
Chronola
2
3
5
6
6