જીલ્લા નું નામ પ્રતિનિધિનું નામ
1.       અમદાવાદ વૈદ્ય દક્ષાબેન સોલંકી
2.       અમરેલી વૈદ્ય વિવેક ગોસ્વામી
3.       આણંદ વૈદ્ય અભિષેક યાદવ
4.       અરવલ્લી વૈદ્ય વિપુલ પટેલ
5.       બનાસકાંઠા વૈદ્ય જયંતિ પ્રજાપતિ
6.       ભરૂચ વૈદ્ય જતીન પટેલ
7.       ભાવનગર વૈદ્ય દેવેન્દ્રસિંહ રાઠોડ
8.       છોટા ઉદેપુર વૈદ્ય ભુવાનસિંહ પી. રાઠવા
9.       દાહોદ વૈદ્ય ચંદન બામણ
10.   ડાંગ વૈદ્ય દિગ્વેશ ભોયે
11.   ગાંધીનગર વૈદ્યમયુર પટેલ
12.   ગીર સોમનાથ વૈદ્ય સતીષ પડશાલા
13.   જામનગર વૈદ્ય જીગ્નેશ સોનગરા
14.   દેવભૂમિ દ્વારકા વૈદ્ય કશ્યપ ચૌહાણ
15.   જુનાગઢ વૈદ્ય નુર અલી
16.   ખેડા વૈદ્યઅલી અછાવા
17.   મહેસાણા વૈદ્ય અમન પટેલ
18.   મોરબી વૈદ્ય દિલીપ વિઠ્ઠલપરા
19.   નર્મદા વૈદ્ય પરેશ જેઠવા
20.   નવસારી વૈદ્ય પાર્થ પટેલ
21.   પંચમહાલ વૈદ્ય દિગ્વિજયસિંહ ગઢવી
22.   મહીસાગર વૈદ્ય સંજય ભોઈ
23.   પાટણ વૈદ્ય હિતેન્દ્રસિંહ રાજપૂત
24.   પોરબંદર વૈદ્ય જયદીપ શાહ
25.   રાજકોટ વૈદ્ય કે.જી.મોઢ
26.   સાબરકાંઠા વૈદ્ય જગદીશ ખરાડી
27.   સુરેન્દ્રનગર વૈદ્ય જીતેન્દ્ર મકવાણા
28.   સુરત વૈદ્ય નીલેશ પટેલ
29.   તાપી વૈદ્ય અંકિતા ગામીત
30.   વડોદરા વૈદ્ય દેવાંગી પટેલ
31.   વલસાડ વૈદ્ય પીયુષ એસ પટેલ
32.   કચ્છ વૈદ્ય જીગ્નેશ ઠક્કર
33.   બોટાદ વૈદ્ય આનંદ ઠાકર
34.   અમદાવાદ હોસ્પિટલ્સ વૈદ્ય નીતિન નાયક