Medical Officer (Ayurveda) Association, Gujarat State

Redg. No. A.D.R. 1086/6605/Chha, Dt. 05/12/1986

Advisory Committee 

Vd. Rakesh Bhatt
Gandhinagar

Vd. Nayan Patel
Ahmedabad

Vd. Alkesh Gehlot
Dahod

?

Vd. Raju Otha
Bhavnagar

Vd. Jaypalsinh Gohil
Bhavnagar

Vd. Ajitsinh Gohil
Ahmedabad

Vd. Hardik Bhatt
Ahmedabad

Vd. Vipul Patel
Vadodara

Vd. Bhargav Thakkar
Patan

Vd. Manhar Prajapati
Himmatnagar

Vd. Ajay Pithia
Junagadh

1112
Amlycure
aciraj-tablet 400 x 250
Ydik
Chronola
2
3
5
6
6