About Us

પ્રસ્તાવના –
ગુજરાત સરકારશ્રીના આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ તથા જિલ્લા પંચાયત હસ્તકના મેડીકલ ઓફિસર્સ (આયુર્વેદ) વર્ગ – ૨, ૧૯૮૪ના વર્ષમાં સંગઠિત થઈ મેડીકલ ઓફિસર્સ (આયુર્વેદ)નાં હિતો અને આયુર્વેદના પ્રચાર-પ્રસાર અર્થે એક એસોસીયેશનની સ્થાપના કરવામાં આવી. આ એસોસીયેશનનાં અથાગ પ્રયત્નોના અંતે તા: ૦૫/૧૨/૧૯૮૬ના રોજ ગુજરાત સરકારશ્રીના આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ, ગાંધીનગર દ્વારા રજી.એ.ડી.આર.૧૦૮૬/૩૬૦૪-છ, તા:૦૫/૧૨/૧૯૮૬થી એસોસીયેશનને કાયદેસરની માન્યતા પ્રાપ્ત થઇ. આ એસોસીએશન મેડીકલ ઓફિસર્સ (આયુર્વેદ)નાં પ્રાણપશ્નોને સરકારશ્રીની સાથે રહી ઉકેલ્યા છે. હંમેશા સત્ય અને નિયમોને આધિન રહી નિષ્પક્ષ અને નીડરતા પૂર્વક મેડીકલ ઓફિસર્સ (આયુર્વેદ)નાં હિતમાં નિરંતર વિચાર અને કાર્યો કરી તેને એક નવી ઉચાઇ પર પહોચાડવા મેડીકલ ઓફિસર્સ (આયુર્વેદ) એસોસીએશન, ગુજરાત સ્ટેટ સતત પ્રયત્ન કરતુ આવ્યું છે અને હાલ કરી રહ્યું છે. એસોસીયેશનના વખતોવખતના પ્રમુખશ્રીઓએ મેડીકલ ઓફિસર્સ (આયુર્વેદ) એસોસીએશન, ગુજરાત સ્ટેટનો ઉત્તરોત્તર વિકાસ કરી મેડીકલ ઓફિસર્સ (આયુર્વેદ)ને સરકારશ્રી અને સમાજમાં ઉચો દરજ્જો અપાવ્યો છે. સંગઠન-શક્તિ-સમૃદ્ધિના વિકાસપથ પર એક નવી પહેલના રૂપમાં વેબ સાઈટ આપના સમક્ષ લોન્ચ કરી છે, તેમાં આપ સહુના સાથ-સહકારથી આપણે સૌ વિકાસ-સમૃદ્ધિના સોંપાન સર કરી શકીશું તો અહી અમો આપ સર્વેને આવકારીએ છીએ.
જય ધન્વન્તરિ…

Aim

To provide clinical as well as administrative guidance to the members and comprehensive service to the society.

Objectives

To help and solve the Ayurveda Medical Officers related issues To establish an efficient and promising health care division in the state through Ayurveda-the science of life.

Mission

To protect the right of the government Ayurved medical officers. To prove the importance of ancient science Ayurveda utility in present era and health related awareness in society through Ayurveda principles.

Vision

To serve a quality Ayurveda service to public and give all daily useful materials to the members in ready reckoner form.

Our Dream

To create a high-tech platform to fulfil entire requirements of the members and develop fully equipped model government Ayurved dispensaries and hospitals in Gujarat state.

Our History

મેડીકલ ઓફિસર્સ (આયુર્વેદ) એસોસીયેશન, ગુજરાત રાજ્ય
ઈતિહાસ –
ગુજરાત સરકારશ્રીના આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ તથા પંચાયત વિભાગ હસ્તકના મેડીકલ ઓફિસર્સ (આયુર્વેદ) ૧૯૮૪ના વર્ષમાં સંગઠિત થઈ મેડીકલ ઓફિસર્સ (આયુર્વેદ)નાં હિતો અને આયુર્વેદના પ્રચાર-પ્રસાર અર્થે એક મંડળની સ્થાપના કરી, જેનું નામાભિધાન “મેડીકલ ઓફિસર્સ (આયુર્વેદ) એસોસીયેશન, (સુચિત) ગુજરાત રાજ્ય” રાખવામાં આવ્યું. તત્કાલ દરમ્યાન સુચિત એસોસીયેશનના કાર્યકારી પ્રમુખ તરીકે વૈદ સરોજબેન પંડ્યાની નિમણુક કરવામાં આવી. સૂચિત મંડળ દ્વારા અથાગ પ્રયત્નનાં ફળ સ્વરૂપે તા: ૦૫/૧૨/૧૯૮૬ના રોજ ગુજરાત સરકારશ્રીના આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ, ગાંધીનગર દ્વારા રજી.એ.ડી.આર.૧૦૮૬/૬૬૦૪-છ, તા:૦૫/૧૨/૧૯૮૬થી એસોસીયેશનને કાયદેસરની માન્યતા મળી. માન્યતા દરમ્યાન એસોસીયેશનના પ્રમુખપદે ડૉ. શ્રી જસવંતસિંહ બી. રાઠોડે પદભાર સંભાળેલ હતો.
જય ધન્વન્તરિ…