History

મેડીકલ ઓફિસર્સ (આયુર્વેદ) એસોસીયેશન, ગુજરાત રાજ્ય

ઈતિહાસ –

ગુજરાત સરકારશ્રીના આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ તથા પંચાયત વિભાગ હસ્તકના મેડીકલ ઓફિસર્સ (આયુર્વેદ) ૧૯૮૪ના વર્ષમાં સંગઠિત થઈ મેડીકલ ઓફિસર્સ (આયુર્વેદ)નાં હિતો અને આયુર્વેદના પ્રચાર-પ્રસાર અર્થે એક મંડળની સ્થાપના કરી, જેનું નામાભિધાન “મેડીકલ ઓફિસર્સ (આયુર્વેદ) એસોસીયેશન, (સુચિત) ગુજરાત રાજ્ય” રાખવામાં આવ્યું. તત્કાલ દરમ્યાન સુચિત એસોસીયેશનના કાર્યકારી પ્રમુખ તરીકે વૈદ સરોજબેન પંડ્યાની નિમણુક કરવામાં આવી. સૂચિત મંડળ દ્વારા અથાગ પ્રયત્નનાં ફળ સ્વરૂપે તા: ૦૫/૧૨/૧૯૮૬ના રોજ ગુજરાત સરકારશ્રીના આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ, ગાંધીનગર દ્વારા રજી.એ.ડી.આર.૧૦૮૬/૬૬૦૪-છ, તા:૦૫/૧૨/૧૯૮૬થી એસોસીયેશનને કાયદેસરની માન્યતા મળી. માન્યતા દરમ્યાન એસોસીયેશનના પ્રમુખપદે ડૉ. શ્રી જસવંતસિંહ બી. રાઠોડે પદભાર સંભાળેલ હતો. Duquesne University Admissions Essay જય ધન્વન્તરિ…

Cloud Computing Essay